โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจิตอาสาฯจากท้องถิ่น 4 ตำบล ได้แก่ตำบลสารภี ตำบลชมภู ตำบลป่าบง และตำบลไชยสถาน เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมสุจิณโณ วัดไชยสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบง

Categories: ภาพกิจกรรม