#โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะบ้านไชยสถาน 31 สิงหาคม 2564….. นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบงพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ณะรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง และนางสาวบุษกร ก่ำศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง เขต 1 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ ในพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข ที่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไชยสถาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลป่าบง

Categories: ภาพกิจกรรม