โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าและการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

Categories: ภาพกิจกรรม