โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562

Categories: ภาพกิจกรรม