โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563

Categories: ภาพกิจกรรม