ในวันนี้ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน ปลัดเทศบาลตำบลป่าบง ร่วมกับคณะทำงานระดับอำเภอสารภี ออกตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตร้านวีดิทัศน์ที่ยื่นขอใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าบง , ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง ออกตรวจสถานประกอบการ ตามกฏกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ ในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 ตรวจสุขาภิบาลอาหารสำหรับ “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ณ ร้านไม้เอกการ์เด้น หมู่ที่ 2 บ้านร้องดอนชัย ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

Categories: ภาพกิจกรรม