ในวันนี้… 27 กันยายน 2565… เทศบาลตำบลป่าบง โดยการนำของนายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าบง ได้ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาในลำน้ำกวง เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเรือยนต์จากเทศบาลตำบลไชยสถานและเทศบาลเมืองต้นเปาเข้าช่วยเหลือการดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ…

 

Categories: ภาพกิจกรรม