…..11 สิงหาคม 2564…. นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง ในฐานะประธานหน่วยปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านศรีคำชมภูนายยงยุทธ นารินทร์ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านป่าบงหลวงนายชลนที ถายศ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตลาดป่าบงตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อในพื้นที่ตลาดป่าบง

Categories: ภาพกิจกรรม