….12 ตุลาคม 2564.… นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง นายปิยราช ชัยชมภู ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง มอบชุดตรวจ ATK ให้กับฝ่ายปกครองตำบลป่าบง เพื่อดำเนินการค้นหาเชิงรุกสำหรับพ่อค้า แม่ค้าในตลาดป่าบง และประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสัมผัส คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ณ ที่วัดป่าบงหลวงค่ะ #ป่าบงเฮาบ่ละกั๋น 🤝💚🤝

Categories: ภาพกิจกรรม