….13 ตุลาคม 2564…. นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง ได้รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด จากนายพสิน ทากัน ซอย 7 ม. 4 บ้านป่าบงหลวง ตำบลป่าบง และนำไปมอบให้กับเทศบาลตำบลไชยสถาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนในงาน ”มหกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิท-19 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2564” โดยมีนายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมอเนกประสงค์หลังวัดศรีบุญเรือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในตำบลไชยสถาน ตำบลป่าบง และตำบลชมภูค่ะ #ป่าบงเฮาบ่ละกั๋น 🤝💚🤝

Categories: ภาพกิจกรรม