เมื่อวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น.ที่ผ่านมา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัยป่าบง ได้มีการจัดอบรมการซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัยและการยกเคลื่อนย้ายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ บริษัทสปาคลีน ม.6 บ้านป่ากล้วย(สุพรรณ) ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อฝึกซ้อมให้เกิดประโยชน์มอบทั้งองค์ความรู้ในยามคับขันเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงจะได้มีสติช่วยเหลือเบื้องต้นกันต่อไปค่ะ


Categories: ภาพกิจกรรม