…..26 ตุลาคม 2564….. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าบง นายบุญมี สายบุญ ประธานกองทุน นายสุพัฒน์ นาคำ ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการ ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน ปลัดเทศบาลตำบลป่าบง พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มอบเงินสวัสดิการภัยพิบัติ กรณีไฟไหม้บ้าน สมาชิกหมู่ที่ 3 บ้านศรีคำชมภู นางจันทร์ติ๊บ เกษรศรี และร่วมมอบถุงยังชีพกรณีมีคำสั่งกักตัวในสถานการณ์โรคโควิด 19 นางอำพร คำตั๋น สมาชิกหมู่ 4 บ้านป่าบงหลวง

Categories: ภาพกิจกรรม