….29 ตุลาคม 2564…. นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง นายสุรศักดิ์ ณะรินทร์ รองนายกฯ อสม.ประจำหมู่บ้าน งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้ออกพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยได้รับการจัดสรรถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

Categories: ภาพกิจกรรม