….30 กันยายน 2564…. เวลา 16.00 น. นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกแก่นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ณ บริเวณจตุรมุข หน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอสารภีค่ะ

Categories: ภาพกิจกรรม