…..6 สิงหาคม 2564…. นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง ในฐานะประธานหน่วยปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน ปลัดเทศบาลตำบล ร่วมกับฝ่ายปกครองนำโดยนายสมใจนึก ตาคำกำนันตำบลป่าบง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านร้องดอนชัยนายเฉลิมพันธ์ อินทชัย แพทย์ประจำตำบล หัวหน้าตู้ยามตำรวจป่าบง และกลุ่ม อสม.ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตลาดป่าบงตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อในพื้นที่ตลาดป่าบง

Categories: ภาพกิจกรรม